Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

 

PLAN ĆWICZEŃ DUCHOWYCH, PIELGRZYMEK I FESTIWALI

W DOMU REKOLEKCYJNYM

KSIĘŻY FILIPINÓW

NA ŚWIĘTEJ GÓRZE W GOSTYNIU

w 2019 r.
 

Termin Rekolekcji / Wydarzenia Rodzaj Rekolekcji / Wydarzenia
30.12 – 02.01 Rekolekcje dla czcicieli MB Świętogórskiej i św. Filipa Neri
04 - 06. 01 Oratorium zimowe (prow. ks. Adam Adamski COr)
05.01 Koncert kolęd - Rodzina Pospieszalskich
11 - 14. 02 Rekolekcje Federacji Sióstr Służebniczek
15 - 17. 02 Rekolekcje - Róża dla małżeństw (prow. ks. Dariusz Dąbrowski COr)
21 - 24. 02 Rekolecje trzeźwościowe w ciszy
25 - 28. 02 Rekolekcje kapłańskie
08 - 14. 03 Rekolekcje Federacji Sióstr Służebniczek
15 - 17. 03 Rekolekcje ewangelizacyjne - Kurs "Emaus" (prow. ks. Paweł Bogdanowicz COr)
22 - 24. 03 Rekolekcje Żywego Różańca
29 - 31. 03 Rekolekcje Odrodzenie
05 - 07. 04 Rekolekcje dla Amazonek
11 - 14. 04 Dni skupienia AA
26 – 28. 04 Rekolekcje dla grup Rodzinnych i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym 
01.05 Ekofestyn
10 - 13. 05 Rekolekcje ewangelizacyjne - Kurs "Emaus" (prow. ks. Paweł Bogdanowicz COr)
13 - 16. 05 Rekolekcje dla Emerytów i Rencistów (prow.  ks. Stanisław Gawlicki COr)
31.05 - 2.06 Rekolekcje - Róża dla Narzeczonych (prow. ks. Dariusz Dąbrowski COr)
09. 06 Uroczystości odpustowe Zesłania Ducha Św. oraz 100-lecie powrotu Filipinów na Świętą Górę
10 - 16. 06 Tydzień odpustowy Zesłania Ducha Św.
12. 06 Pielgrzymka Emerytów i Rencistów
25 – 29. 06 Archidiecezjalne Dni Młodzieży - PARADISO 2019
02 - 08. 07 Rekolekcje dla Federacji Sióstr Służebniczek
12 – 14. 07 Młodzi - Odpowiedzialni
05 - 08. 08 Letnie Oratorium Dorosłych (prow. ks. Adam Adamski COr)
15. 08 Uroczystości Odpustowe Wniebowzięcia MB i Dożynki Powiatu Gostyńskiego

 

Rekolekcje dla Katechetów
26 - 29. 08 Rekolekcje dla Kapłanów (organizowane przez kurię metropolitalną - prowadzi )
14. 09 X Międzydiecezjalna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych
09 – 18. 09 Wczasorekolekcje dla chorych (prow. ks. Paweł Ogrodnik COr)
16. 09 Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych
19 - 22. 09 Dni skupienia AA
21. 09 Pielgrzymka Osób Głuchoniemych

28 - 29. 09

05 - 06. 10

XIII Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana
11 – 13. 10 Dni skupienia grup Rodzinnych i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym
18 - 20. 10 Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas
21 - 24. 10 Rekolekcje dla Kapłanów
25 - 27. 10 Rekolekcje dla Żywego Różańca
10 - 14. 11 Rekolekcje ewangelizacyjne - Kurs JAN (prow. ks. Paweł Bogdanowicz COr)
18 - 21. 11

Rekolekcje dla Kapłanów (organizowane przez kurię metropolitalną - prowadzi )

25 - 28. 11

Rekolekcje dla Kapłanów (organizowane przez kurię metropolitalną - prowadzi )

12 - 15. 12 Dni skupienia AA
30. 12 – 02. 01 Rekolekcje dla Czcicieli MB Świętogórskiej i św. Filipa Neri