Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

 

PLAN ĆWICZEŃ DUCHOWYCH, PIELGRZYMEK I FESTIWALI

W DOMU REKOLEKCYJNYM

KSIĘŻY FILIPINÓW

NA ŚWIĘTEJ GÓRZE W GOSTYNIU

w 2018 r.
 

Termin Rekolekcji / Wydarzenia Rodzaj Rekolekcji / Wydarzenia
30.12 – 02.01 Rekolekcje dla czcicieli MB Świętogórskiej i św. Filipa Neri
05 - 07. 01 Oratorium zimowe (prow. ks. Adam Adamski COr)
18 – 21. 01 Rekolekcje Trzeźwościowe (prow. ks. Leszek Woźnica COr)
20. 01 Koncert Kolęd - Stanisława Celińska
09 – 11. 02 Rekolekcje - Róża dla małżeństw (prow. ks. Dariusz Dąbrowski COr)
13 – 19. 02 Rekolekcje Federacji Sióstr Służebniczek
20 - 22. 02 Filipińskie Dni Młodzieży
02 - 04. 03 Rekolekcje Żywego Różańca
09 – 11. 03 Rekolekcje Odrodzenie
16 – 18. 03 Rekolekcje dla Amazonek
06 – 08. 04 Rekolekcje dla grup Rodzinnych i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym 
13 - 15. 04 Rekolekcje ewangelizacyjne - Kurs "Emaus" (prow. ks. Paweł Bogdanowicz COr)
11 - 13. 05 Rekolekcje - Róża dla Narzeczonych (prow. ks. Dariusz Dąbrowski COr)
14 -17. 05 Rekolekcje dla Emerytów i Rencistów (prow.  ks. Stanisław Gawlicki COr)
23. 05 Pielgrzymka Emerytów i Rencistów
16. 06 Eko – festyn
16 - 17. 06 Uroczystości Jubileuszu 350-lecia obecności Filipinów w Polsce
16 - 17. 06 Ogólnopolskie Spotkanie Oratoriów Dorosłych
26 – 30. 06 Archidiecezjalne Dni Młodzieży - PARADISO 2018
02 – 09. 07 Rekolekcje dla Federacji Sióstr Służebniczek
13 – 15. 07 Młodzi - Odpowiedzialni
06 – 09. 08 Letnie Oratorium Dorosłych (prow. ks. Adam Adamski COr)
15. 08 Uroczystości Odpustowe Wniebowzięcia MB i Dożynki Powiatu Gostyńskiego

16 – 18. 08

20 – 22. 08 

Rekolekcje dla Katechetów
27 -30. 08 Rekolekcje dla Kapłanów (organizowane przez kurię metropolitalną w Poznaniu)
08. 09 X Międzydiecezjalna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych
10 – 19. 09 Wczasorekolekcje dla chorych (prow. ks. Paweł Ogrodnik COr)
15. 09 Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych

29 - 30. 09

06 - 07. 10

XIII Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana
12 – 14. 10 Dni skupienia grup Rodzinnych i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym
19 - 21. 10 Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas
22 - 25. 10

Rekolekcje dla Kapłanów

(prowadzi ks. Rafał Pajszczyk)

26 – 28. 10 Rekolekcje dla Żywego Różańca
17. 11

Konferencja Parafialnych Rad Ekonomicznych i Duszpasterskich

19 - 22. 11

Rekolekcje dla Kapłanów

(prowadzi ks. prof. Piotr Ostański)

26 - 29. 11

Rekolekcje dla Kapłanów

(prowadzi ks. abp Józef Michalik)

30. 12 – 02. 01 Rekolekcje dla Czcicieli MB Świętogórskiej i św. Filipa Neri