Kongregacja Oratorium Filipini
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Powołania

 Powołania

Jeśli chcesz
żyć we WSPÓLNOCIE księży i braci,
opartej na MIŁOŚCI i WOLNOŚCI,
bez żadnych ślubów,
DO KOŃCA ŻYCIA
KONGREGACJA ORATORIUM ŚWIĘTEGO FILIPA NERI
JEST DLA CIEBIE
!

 

 

FILIPINI

Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri to wspólnota księży i braci, założona w XVI wieku w Rzymie przez św. Filipa Neri (1515-1595), skąd rozszerzyła się na cały świat. Pierwsza  Kongregacja w Polsce powstała w 1668 roku na Świętej Górze. Filipini zajmują się dziś duszpasterstwem parafialnym, gromadzą wiernych w oratoriach młodzieży i dorosłych, głoszą rekolekcje i misje parafialne oraz posługują jako katecheci i kapelani. Specyfiką posługi filipinów świętogórskich jest także duszpasterstwo specjalistyczne, ewangelizacja przez szeroko pojętą promocję kultury chrześcijańskiej, a nade wszystko posługa w Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu.
 

FORMACJA

Jest to przygotowanie do pełnego włączenia we wspólnotę filipińską, która trwa 6 lat, obejmuje ona: miesięczny postulat, roczny nowicjat w przypadku kandydatów do kapłaństwa połączony z pierwszym rokiem studiów w Domu Formacyjnym w Poznaniu oraz kolejne 5 lat formacji. Kandydaci na braci formację odbywają w domu Świętogórskim, natomiast kandydaci do kapłaństwa w Domu Formacyjnym w Poznaniu. Obejmuje ona trzy wymiary ? ludzką, duchową i intelektualną. Poza studiami filozoficzno ? teologicznymi na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, są więc  także zajęcia domowe z zakresu historii i konstytucji wspólnoty oraz duchowości filipińskiej. Wakacje, okresy świąteczne oraz weekendy klerycy spędzają na Świętej Górze, gdzie uczą się życia we wspólnocie, poznając charakter i tradycje świętogórskiego domu.

 WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie do Kongregacji i dwie fotografie
 • życiorys
 • odpis aktu urodzenia
 • aktualne badania lekarskie
 • świadectwo chrztu i bierzmowania
 • świadectwo ukończenia szkoły i  katechizacji
 • świadectwo dojrzałości
  - kandydaci do kapłaństwa
 • opinia ostatniego katechety
 • opinia Księdza Proboszcza rodzinnej parafii


Młodzi ludzie pragnący realizować swoje powołanie na Świętej Górze przyjmują zaproszenie od Matki Bożej, która obecna jest na tym miejscu od wielu stuleci. Księża Filipini posługujący w Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej od 1668 roku  z wielką radością przyjmują młodych pragnących odkryć i realizować swoje życiowe powołanie. Dzieła apostolskie wymagają ludzi rozmodlonych i aktywnych oraz szukających wciąż nowych sposobów, jak dotrzeć do współczesnego człowieka z radosnym przesłaniem Ewangelii. Pełnimy w Sanktuarium?Świętogórskim posługę kapłańską - duszpasterza, kapelana, rekolekcjonisty czy katechety, a także posługę braterską - troszcząc się o liturgię, przyjmując pielgrzymów i podejmując różne prace związane z klasztorem i domem rekolekcyjnym.
 

COr?
Jest to znak charakterystyczny, pisany zaraz po nazwisku. Pochodzi od dwóch łacińskich słów: congregatio zgromadzenie oraz oratorium - miejsce modlitwy. Ten skrót wyznacza to, co dla nas najważniejsze: przynależność do wspólnoty i troskę o nasz dom, w którym pragniemy spędzić całe swoje życie stabilitas loci. Aby owocnie służyć dla zbawienia świata, filipin pragnie trwać w braterskiej wspólnocie. To ona daje prawdziwy fundament wszelkiego działania!


Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji napisz:
ks. Jakub Przybylski COr
japrzyb@wp.pl


Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
63-800 Gostyń, Święta Góra - Głogówko 1
tel. (65) 572 00 14;(65) 572 39 47
fax (65) 572 08 55 (wew. 14)
kongregacja@filipini.gostyn.pl