Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Ogłoszenia duszpasterskie

                                             Święta Góra,  22 lutego 2015 r.
   
 
  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
             I Niedziela Wielkiego Postu
 
 
W środę popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. To szczególny czas, w którym Kościół wzywa nas do pokuty. Ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki w Liście Pasterskim na tegoroczny Wielki Post przypomina:
 
"...wezwanie do nawrócenia stanowi zasadnicze przesłanie nauczania Jezusa. Nasz Zbawiciel wzywa każdego do nieustannej i wytrwałej przemiany życia. Mamy się z czego nawracać a dotyczy to najpierw grzechów osobistych. We właściwym znaczeniu grzech jest zawsze aktem osobistym; jest dziełem konkretnej osoby, jest aktem wolności poszczególnego człowieka. W każdym człowieku nie ma nic bardziej osobistego i nieprzekazywalnego, jak zasługa cnoty lub odpowiedzialność za winę. Św. Leon Wielki uczy: "chociaż nowych ludzi tworzy przede wszystkim obmycie wodą odrodzenia, to jednak każdy z nas musi ustawicznie zrzucać z siebie rdzę śmiertelności, a że wśród stopni duchowego postępu nie istnieje nigdy taki, którego by już nie można było przekroczyć, trzeba sobie zadać trud, by w dniu odkupienia nikt z nas nie znalazł się obarczony grzechami starego człowieka? Istnieją jednak również grzechy społeczne, dotyczące stosunków pomiędzy całymi wspólnotami ludzkimi. Pojawiają się  one tam, gdzie relacje te nie są w zgodzie z zamysłem Boga, który pragnie, by na świecie panowała sprawiedliwość, wolność i pokój wśród jednostek, grup i narodów. Do tego rodzaju aktualnych grzechów społecznych należy nasze ustawodawstwo przeciwne życiu i obyczajom (akceptacja in vitro, pigułka dzień po, konsekwencje moralne ustawy o tzw. przemocy). Tego rodzaju grzechy przez swoje upowszechnienie - jako fakty społeczne - prawie zawsze stają się anonimowe, podobnie jak złożone i nie zawsze możliwe do rozpoznania są ich przyczyny.  Jezusowemu wezwaniu do nawrócenia przeciwstawia się dzisiaj opór w postaci zaniku poczucia grzechu. "Niektórzy, na przykład, dążą do zastąpienia przesady występującej w przeszłości inną przesadą: przechodzą od widzenia grzechu wszędzie do niedostrzegania go nigdzie; od zbytniego akcentowania lęku przed karą wieczną do głoszenia miłości Bożej, która miałaby wykluczać wszelką karę za grzech; od surowości stosowanej w celu wyprostowania błędnych sumień do pozornego poszanowania sumienia do tego stopnia, że przestaje istnieć obowiązek mówienia prawdy."
 
To fragment listu naszego arcybiskupa, który zamieszczamy w całości na stronie internetowej sanktuarium.
 
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki
o godz. 18.30 a w soboty Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 10.00. Gorzkie Żale  Kazaniami Pasyjnymi, które głosić będzie ks. Paweł Ogrodnik odprawiamy w niedziele o godz. 16.00.
 
Już dziś pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w EKSTREMALNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ z Bazyliki Świętogórskiej do Klasztoru w Osiecznej. Odbędzie się ona w nocy z 20 na 21 marca i rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 19.00. Taka Droga Krzyżowa polega na pokonaniu wybranej trasy w nocy, medytowaniu Męki Pańskiej i zmaganiu się z własnymi słabościami. W trakcje długiej na 40 km wyprawy uczestnicy mają czas na refleksję i spotkanie z Bogiem. Zapisy na stronie edk.org.pl. Serdecznie zapraszamy.
 
Zapraszamy na naszą furtę, gdzie można nabyć książki prasę katolicką, dewocjonalia i pamiątki ze Świętej Góry. Polecamy szczególnie najnowszą książkę dla dzieci o św. Filipie a także płytę DVD z koncertu Śpiewająca Ochronka, który był prezentacją piosnek z ochronek które zebrał bł. Edmund Bojanowski. Dochód z działalności furty przeznaczamy na odnowę  świętogórskich zabytków.

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
63-800 Gostyń, Święta Góra - Głogówko 1
tel. (65) 572 00 14;(65) 572 39 47
fax (65) 572 08 55 (wew. 14)
kongregacja@filipini.gostyn.pl