Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

PLAN REKOLEKCJI TRZEŹWOŚCIOWYCH

 

Czwartek 21 lutego

g. 17.00 – Nabożeństwo wstępne ze słowem: „W mocy Bożego Ducha chcemy wyjść ze świata ciemności ku światłu”

g. 18.00 – Kolacja

g. 19.00 – Msza św. w Bazylice z homilią nt. „Duch Święty prowadzi nas do Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego”

g.21.00 –  APEL MARYJNY ze słowem nt. „Jestem przy Tobie i wraz z Tobą w trzeźwości” .

 

Piątek:   22 lutego

g.   7.00 – Pobudka

g.   7.30 – Modlitwa i medytacja nt. „Miłość”

g.   8.00 – Śniadanie

g.   9.30 – Konferencja nt. „Radość”

g. 11.00 – Msza św. (kaplica rekolekcyjna) z homilią nt. „Pokój z prawdy, że zły duch nie może niszczyć Kościoła”

g. 12.00 – Obiad i czas wolny

g. 15.00 – Droga Krzyżowa – Za trzeźwość w Ojczyźnie

g. 16.30 – Nabożeństwo Biblijne z Konferencją nt. „Cierpliwość”

g. 18.00 – Kolacja

g. 19.30 – Miting AA (otwarty) – „ Czy duch modlitwy i pogody ducha przenika moje trzeźwienie?, Czy jestem radosny?”

g. 21.00 - APEL MARYJNY ze słowem nt. „Pamiętam wraz z Tobą, jak wielkie rzeczy mi Bóg uczynił”.

 

Sobota: 23 lutego

g .  7.00 –  Pobudka

g.   7.30 –  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

g.   8.00 –  Śniadanie

g.   9.30 –  Konferencja nt. „Uprzejmość”

g. 11.00 –  Konferencja nt. „Dobroć”

g. 12. 00 – Obiad i czas wolny

g. 15.00 –  Nabożeństwo pokutne ze słowem nt. „Wierność” oraz okazja do Spowiedzi św.

g. 17.00 –  Msza św. (kaplica rekolekcyjna) z homilią nt. „Prawda o Jego mocy źródłem mojej łagodności”

g. 18.00 –  Kolacja

g. 19.30 –  Miting Al.-Anon (otwarty) – „Czy z nadzieją idę przez życie moje?”

g. 21.00 –  APEL MARYJNY ze słowem nt. „Czuwam wraz z Tobą trwając na modlitwie codziennej”.

 

Niedziela: 24 lutego 

g.   7.00 – Pobudka

g.   7.30 – Modlitwa poranna i medytacja nt. „Opanowanie”.

g.   8.00 – Śniadanie

g.   9.30 – Podsumowanie – Co mnie umocniło?

g. 11.00 – Msza św. w kaplicy z homilią nt. „Trzeźwość siłą do przekraczania uwarunkowań moich”

g. 12.00 – Obiad i pożegnanie