Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Tytuł Bazyliki mniejszej

Tytuł Bazyliki mniejszej

Bazylika mniejsza (z łac. basilica minor) - to tytuł honorowy, nadawany przez papieża, kościołom na całym świecie od XVIII w. kościoły takie wyróżniają się:

  • wartością zabytkową,
  • miejscem szczególnego kultu i pielgrzymowania (otrzymywania szczególnych łask m.in. uzdrowienia, nawrócenia itp.)
  • walorami duszpasterskimi i liturgicznymi (możliwością spowiedzi, pięknem liturgii, łatwością uczestniczenia we Mszach św. i nabożeństwach)

Przywileje związane z tytułem Bazyliki Mniejszej

(Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, O tytule bazyliki mniejszej,
9 listopada 1989 r.)

 

1. Wierni, którzy nabożnie będą nawiedzać bazylikę i uczestniczyć w niej w jakimś obrzędzie lub przynajmniej pomodlą się słowami Modlitwy Pańskiej i odmówią wyznanie wiary, mogą, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Stołu Pańskiego i modlitwa w intencji Ojca Świętego, wyrzeczenia się przywiązana do grzechu, nawet lekkiego), dostąpić odpustu zupełnego
w następujących dniach:

  1. w rocznicę poświęcenia tejże bazyliki;
  2. w dniu liturgicznego obchodu uroczystości jej tytułu;
  3. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła;
  4. w rocznicę nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej;
  5. raz w roku, w dniu ustalonym przez miejscowego ordynariusza;
  6. raz w roku, w dniu dowolnie wybranym przez każdego z wiernych.

 

2. Znak papieski, to jest "skrzyżowane klucze", może być używany jako ornament na chorągwiach, sprzętach liturgicznych oraz na pieczęci zarządu bazyliki.

 

3. Zarządca (rektor, w naszym przypadku ojciec superior Kongregacji Oratorium św. Filipa) bazyliki podczas sprawowanych przez siebie funkcji może nosić na sutannie lub na habicie zakonnym i na komży - czarny mucet przyozdobiony czerwonym obramowaniem oraz takiegoż koloru guzikami i obszyciem dziurek.

 


 


Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
63-800 Gostyń, Święta Góra - Głogówko 1
tel. (65) 572 00 14;(65) 572 39 47
fax (65) 572 08 55 (wew. 14)
kongregacja@filipini.gostyn.pl