Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Litania do św. Filipa Neri

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.           
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas ,             
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,                    
Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, 
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,                   
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,      
Święta Maryjo, módl się za nami,                              
Święty Filipie Neri,             
Stygmatyku Ducha Świętego,
Żarliwy czcicielu Bogarodzicy,
Apostole Rzymu,     
Proroku radości,                                                         
Doradco papieży,                                                        
Głosie proroczy,                                                          
Patriarcho wierny tradycji Kościoła,             
Ukryty bohaterze,
Ojcze pełen łagodności,
Kwiecie czystości,                                                        
Męczenniku miłości Bożej,                                          
Serce płomienne,                                                         
Znawco w rozpoznawaniu duchów,
Perło wśród kapłanów,
Zwierciadło życia Bożego,
Wzorze pokory,
Przykładzie prostoty,
Żywe odbicie dziecięctwa,
Wzorze pogodnej starości,
Kierowniku dusz,
Wspaniały wychowawco młodzieży,
Miłośniku zacisza katakumb,
Mistrzu modlitwy doświadczający zachwytów Bożych,
Usłużny pomocniku pielgrzymów,
Codzienny sługo słowa Bożego,
Założycielu Kongregacji Oratorium,
Krzewicielu Oratorium opartego na miłości,
Święty Filipie Orędowniku i Patronie nasz,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                       przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                        wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                          zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Ojcze Filipie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:

 

Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom, + spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, * który przenikał serce świętego Filipa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
63-800 Gostyń, Święta Góra - Głogówko 1
tel. (65) 572 00 14;(65) 572 39 47
fax (65) 572 08 55 (wew. 14)
kongregacja@filipini.gostyn.pl