Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Projekt europejski

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze przystępuje do realizacji projektu pn.:

"Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).

Czytaj więcej

Prymicje ks. Dawida Majdy na Świętej Górze

W najbliższą sobotę 27 maja o godzinie 19.00 nasz nowo wyświęcony kapłan - Dawid Majda będzie sprawowała pierwszą Eucharystię w naszym Sanktuarium. Po Mszy Świętej udzieli także prymicyjnego błogosławieństwa, za którego pobożne przyjęcie możemy zyskać odpust zupełny

Zapraszamy do włączenia się w tę uroczystość!!!

Czytaj więcej

Nabożeństwa majowe

 

Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

- w dni powszednie po wieczornej Eucharystii;

- w środy w łączności z Nowenną o 18.30;

- w niedziele w łączności z nabożeństwem Różańcowym o 16.30;

Czytaj więcej