Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Początek sezonu motocyklowego

29 kwietnia

zapraszamy na rozpoczęcie

sezonu motocyklowego

na Świętej Górze.

Początek spotkania w Piaskach - 11.00

Przejazd na Święta Górę - 11.30

Msza Święta z poświęceniem pojazdów - 12.00

Piknik w Piaskach - 13.30

Czytaj więcej

Seminarium odnowy wiary

 

 

TWOJE SPOTKANIE Z JEZUSEM

SEMINARIUM ODNOWY WIARY

Prowadzi Witek Wilk

Od 10 kwietnia 2018

zapraszamy na cykl

8 spotkań wzbudzających

i rozwijających wiarę

Spotkania rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 19.00 po niej nauka kerygmatyczna i dzielenie się swoimi przeżyciami.
Warto zabrać Pismo Święte.

Czytaj więcej

projekt europejski

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze przystępuje do realizacji projektu pn.:

"Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).

Czytaj więcej