Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Nowenna do Matki Bożej

Pragniemy poinformować, że w tym tygodniu,

w związku z Uroczystością Wniebowzięcia 15 sierpnia,

NOWENNA zostaje przeniesiona

na Mszę Świętą o 19.00

we WTOREK 14 sierpnia,

połączoną z inauguracją odpustu.

ZAPRASZAMY !!!

Czytaj więcej

Procesja Fatimska

 

13 sierpnia zapraszamy do gostyńskiej Fary

na uroczystą Mszę Świętą o g. 18.30

z okazji kolejnej rocznicy

objawień fatimskich.

Po Eucharystii zapraszamy

na procesję różańcową na Świętą Górę.

Czytaj więcej

Odpust 15 sierpnia i dożynki powiatowe

Serdecznie zapraszamy na Uroczystości Odpustowe Wniebowzięcia NMP

połączone z dożynkami Powiatu Gostyńskiego

oraz prezentacją lokalnych produktów pod hasłem: „Dobre Smaki Powiatu”. 

Inauguracja odpustu we wtorek 14 sierpnia Mszą św. o godz. 19.00 z procesją na cmentarz gostyński.

Suma odpustowa zostanie odprawiona  15 sierpnia o godz. 12.00

przy ołtarzu polowym

pod przewodnictwem ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza z Drohiczyna.

 

Informujemy, że w dniu odpustowym od mszy św. o godz. 10.30 nastąpi zmiana organizacji ruchu i parkowania.

Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy o podporządkowanie się służbom porządkowym.

Czytaj więcej

projekt europejski

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze przystępuje do realizacji projektu pn.:

"Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).

Czytaj więcej