Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

święto Matki kościoła

W poniedziałek 21 maja Kościół czci Maryję jako Matkę Kościoła.

W tym dniu Msze Święte sprawować będziemy według porządku świątecznego:

o 7.30, 9.00

o 10.30 (z procesją Eucharystyczną)

o 12.00, 17.00 i 19.00.

Zapraszamy !!!

Czytaj więcej

odpust zesłania ducha świętego

Zapraszamy na tygodniowe uroczystości odpustowe

Zesłania Ducha Świętego.

Chcemy w te dni upraszać dar jedności i pokoju dla świata

a szczególnie prosić o jedność w naszej Ojczyźnie.

Zapraszamy różne stany Kościoła

i różne grupy zawodowe do wspólnej modlitwy. 

Szczególowy program na załączonym plakacie.

Czytaj więcej

lednica 2018

Zapraszamy młodzież z Gostynia i okolic na wspólny wyjazd na 22 Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA.

Wyjazd - 2 czerwca.

Start - parking Domu Katolickiego o 8.00

Powrót - około 2.00 w nocy

Koszt - 50 zł

Zpisy - na furcie klasztornej - wpłata minimum 20 zł (bezzwrotna).

ZAPRASZAMY !!!

Czytaj więcej

Seminarium odnowy wiary

 

 

TWOJE SPOTKANIE Z JEZUSEM

SEMINARIUM ODNOWY WIARY

Prowadzi Witek Wilk

Od 10 kwietnia 2018

zapraszamy na cykl

8 spotkań wzbudzających

i rozwijających wiarę

Spotkania rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 19.00 po niej nauka kerygmatyczna i dzielenie się swoimi przeżyciami.
Warto zabrać Pismo Święte.

Czytaj więcej

projekt europejski

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze przystępuje do realizacji projektu pn.:

"Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).

Czytaj więcej