Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Dni Młodzieży PARADISO 2018

ZAPRASZAMY 

na kolejne Dni Młodych PARADISO

!!!

Już za tydzień (26-30 czerwca) rozpoczynają się

dni modlitwy, zabawy,

zasłuchania w głos Boga i pasterzy Kościoła.

 

Zapraszamy młodzież od 15 roku życia

wraz z katechetami i opiekunami duchowymi.

Bądźcie razem z nami i radujcie się !!!

Czytaj więcej

wystawa w gostyńskim muzeum

Zapraszamy na wystawę

do Gostyńskiego Muzeum

pt. DZIEDZICTWO ŚWIĘTEJ GÓRY

Wystawa dostępna jest

w dniach i godzinach

otwarcia muzeum

od 9 do 30 czerwca 2018.

 

Czytaj więcej

Uroczystości centralne 350-lecia Filipinów w Polsce

W niedzielę 17 czerwca zapraszamy

na centralne uroczystości 350-lecia

obecności Kongregacji Oratorium na ziemiach polskich.

O godzinie 12.00 ks. abp metropolita krakowski

Marek Jędraszewski

przewodniczył będzie Eucharystii dziękczynnej.

ZAPRASZAMY !!!

 

W dniach 11-30 czerwca

zachęcamy również do oglądania wystawy tematycznej

DZIEDZICTWO ŚWIĘTEJ GÓRY

w gostyńskim muzeum (wstęp wolny). 

 

 

 

Czytaj więcej

projekt europejski

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze przystępuje do realizacji projektu pn.:

"Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).

Czytaj więcej