Bł. Edmund Bojanowski

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI – DĘBICKIE

63-800 Gostyń, Święta Góra, Głogówko 1, tel. +48 783 962 518

e-mail: swietagora@siostry.net,  www.siostry.net

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej jest jedną z 4 gałęzi wielkiej Rodziny Sióstr Służebniczek NMP, które swoje początki wzięło na ziemi wielkopolskiej, dnia 3 maja 1850 r. 

Założycielem Zgromadzenia jest człowiek świecki, bł. Edmund Bojanowski (1814-1871), syn wielkopolski (urodził się w Grabonogu koło Gostynia). Świętość jego życia i charyzmat służby bliźnim aktem beatyfikacji potwierdził Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 13.06.1999r. w Warszawie. Powiedział wtedy o nim:  Apostolstwo miłosierdzia wypełniło (…) życie bł. Edmunda Bojanowskiego. (…) Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We wszystkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci jako „serdecznie dobry człowiek” (…). Dał przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła.


Placówka Sióstr Służebniczek w Gostyniu, na Świętej Górze została założona dnia 1 sierpnia 1922 r. Z Kroniki domu zakonnego sióstr służebniczek: „Na prośbę Ks. Filipinów w Gostyniu objęły siostry z dniem 1 sierpnia 1922 roku kierownictwo kuchni tamtejszego Oratorium. Oprócz przyrządzania posiłków dla księży i konwiktorów, siostry przyjęły prowadzenie prac administracyjno-gospodarczych całego domu oraz troskę o szaty liturgiczne i zdobienie ołtarzy w kościele świętogórskim”. Z biegiem lat zakres obowiązków sióstr znacznie się poszerzył. Z chwilą powstania Domu Rekolekcyjnego przy klasztorze siostry objęły prace na dziale rekolekcyjnym, w administracji, w pralni i na furcie.

Aktualnie siostry służebniczki nadal posługują w kuchni klasztornej, na furcie – recepcji,  w sanktuarium w zakrystii oraz w biurze kongregacyjnym i parafialnym.  

s. M. Mieczysława Pyśkiewicz – przełożona wspólnoty. Pracuje w biurze kongregacyjnym i parafialnym. Jest członkiem Rady Parafialnej.

s. M. Karolina Stawiarska – jest zakrystianką w sanktuarium świętogórskim, troszczy się o piękno szat liturgicznych, zdobi ołtarze kwiatami i przygotowuje świątynię oraz naczynia liturgiczne do sprawowania Mszy św. i nabożeństw.

s. M. Ermina Podlecka – posługuje na furcie – recepcji.

s. M. Beata Rumińska – pełni posługę na furcie klasztornej.

s. M. Donata Janik – posługuje w kuchni  klasztornej i rekolekcyjnej.

Siostry Służebniczki tworząc wspólnotę zakonną i pełniąc powierzone zadania, realizują charyzmat i misję swojego Założyciela. Czynią to w myśl hasła Zgromadzenia: Na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy!