Plan roczny

ĆWICZENIA DUCHOWNE W DOMU REKOLEKCYJNYM KSIĘŻY FILIPINÓW NA ŚWIĘTEJ GÓRZE W 2023 ROKU

30.12 – 02.01 Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej Świętogórskiej i Świętego Filipa

02 – 05.02 Rekolekcje Trzeźwościowe, prowadzi ks. Marek Dudek COr

09 – 12.02 Rekolekcje ewangelizacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji – Jezus w czterech Ewangeliach (dla osób po wcześniejszych stopniach formacyjnych, szczegóły na www.filipinskasne.pl)

24.02 – 02.03 Rekolekcje dla Federacji Sióstr Służebniczek

10 – 12.03 Rekolekcje dla Żywego Różańca

17 – 19.03 Rekolekcje – Grupa Odrodzenie

24 – 26.03 Rekolekcje – Amazonki

14 – 16.04 Dni skupienia grup Rodzinnych i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym
– prowadzi ks. M. Dudek COr

 05 – 07.05 Rekolekcje ze Świętym Charbelem

12 – 14.05 Rekolekcje dla małżeństw

19 – 21.05 Rekolekcje dla młodzieży – przygotowanie do ŚDM w Lizbonie

27.06 – 01.07 Archidiecezjalne Dni Młodzieży PARADISO

04.07 Dokształcanie – Siostry Służebniczki Dębickie

04 – 10.07 Rekolekcje – Federacja Sióstr Służebnicze

07 – 10.08 Rekolekcje – Letnie Oratorium dorosłych – prowadzi ks. A. Adamski COr

16 – 18.08 Rekolekcje dla katechetów

18 – 20 .08 Rekolekcje dla katechetów

21 – 24 .08 Rekolekcje Kapłańskie – organizowane przez Kurię Metropolitalną

11 – 20.09 Wczasorekolekcje dla chorych

13 – 15.10 Dni skupienia grup Rodzinnych i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym

20 – 22.10 Rekolekcje dla Żywego Różańca

20 – 23.11 Rekolekcje Kapłańskie organizowane przez Kurię Metropolitalną

27 – 30.11 Rekolekcje Kapłańskie organizowane przez Kurię Metropolitalną

08 – 10.12 Rekolekcje dla Apostolstwa Modlitwy za kapłanów Margaretka

30.12.2023 – 02.01.2024 Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej Świętogórskiej i Św. Filipa Neri