Oratorium świeckie

Dziełem życia św. Filipa było Oratorium – miejsce, gdzie wszyscy wierni mogli przyjść i rozmawiać o wierze, Bogu i tym co najbardziej nurtowało w danym momencie ich serca.

Oto nasze współczesne inicjatywy, które pomagają przybliżyć się do Boga oraz nieść wiarę i nadzieję do swego środowiska życia.

Oratorium Dzieci

Wspólnota przeznaczona dla najmłodszych – dzieci ze szkoły podstawowej (z klas od 0 do 6). Spotkania łączą w sobie modlitwę, zabawę i zajęcia muzyczno-plastyczne, które mają ułatwić kontakt dziecka z Bogiem. Opiekunami Oratorium są p. Barbara Dopierała i Anna Ogrodnik

Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 11.00 (oprócz ferii i wakacji) w Kawiarence San Filippo.

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza to odwieczny element stały posługi w Kościele – przeznaczona dla chłopców w każdym wieku – od pierwszych klas szkoły podstawowej po ostatnie klasy szkoły średniej i chętnych studentów. Opiekunem grupy jest ks. dk. Filip Michalak COr

Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 10.00 w Sali Adama Konarzewskiego w klasztorze.

Oratorium Młodzieży

Grupa przeznaczona dla młodzieży z ostatnich klas szkoły podstawowej oraz ze szkół średnich a także studentów. Spotkania łączą modlitwę, rozważanie Pisma Świętego i tekstów Kościoła oraz rozrywkę… Opiekunem grupy jest ks. Paweł Ogrodnik COr 

Spotkania odbywają się w piątki po wieczornej Mszy św. w Kawiarence San Filippo.

Oratorium Dorosłych

Wspólnota przeznaczona dla ludzi pragnących pogłębić swoją więź z Bogiem, znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania, nauczyć się modlitwy i rozważania Słowa Bożego. Opiekunem jest ks. Dariusz Dąbrowski COr

Spotkania odbywają się w piątki o 20.00 w Sali Adama Konarzewskiego w klasztorze.

Grupa Odrodzenie

Opiekunem grupy jest ks. Dawid Majda COr

Spotkania odbywają się w drugie wtorki miesiąca o 16.00 w Sali Opalińskich w klasztorze.

Filipińska Szkoła Nowej Ewangelizacji

Opiekunem jest ks. Paweł Ogrodnik COr oraz liderzy – Ewa Jaskulska i Michał Woźniak.

Spotkania odbywają się w czwartki o 20.00 w kaplicy św. Filipa w budynku Auli (podwórze klasztorne).

Zespół Ewangelizacyjny ELEOS

Prowadzącym i liderem zespołu jest Jerzy Woźniak

Kontakt poprzez profil na Facebook’u lub Filipińską Szkołę Nowej Ewangelizacji.

Świętogórski Chór Palestrina

Próby odbywają się w poniedziałki o 18.00 w Salce Muzycznej

Świętogórska Orkiestra Dęta

Próby odbywają się w piątki o 18.00 w Salce Muzycznej.

Początki Orkiestry Dętej na Świętej Górze sięgają 1925 roku. W pierwszych latach kapela rozwijała się intensywnie i przyjmowała nowych członków. Niestety odejście jej pierwszego kapelmistrza – Józefa Stańczyka, zahamowało działalność orkiestry na długie lata.

Tuż po wojnie inicjatorem wskrzeszenia orkiestry był ówczesny superior ks. Józef Jura. Udało się to w 1967 roku za sprawą ks. Kazimierza Jelonka. To on podjął się ogromnego wysiłku reaktywowania zespołu, gromadzenia instrumentów oraz nauczania gry na instrumentach młodych adeptów.

W 1969 roku po wyjeździe ks. Jelonka, Kongregacja powierzyła prowadzenie zespołu ks. Michałowi Smagaczowi, który pełnił funkcję kierowania zespołem aż do swej śmierci w 2002 roku. Od tego czasu orkiestrą dyryguje p. Piotr Kaczor.

Głównym celem Świętogórskiej Orkiestry jest uświetnianie uroczystości kościelnych w świętogórskiej bazylice oraz prowadzenie nauki gry na instrumentach. Zespół uświetnia też różne uroczystości kościelne i świeckie poza murami klasztoru. Każdego roku zespół koncertuje także w wielu miejscach Polski.

W repertuarze oprócz utworów liturgicznych – licznych pieśni, intrad, kolęd, itp., są: muzyka biesiadna, muzyka filmowa, standardy muzyki rozrywkowej i muzyki pop.

Działania Świętogórskiej Orkiestry Dętej wspierane są przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, organizatora znanego w całym kraju Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana.

Obecnie zespół liczy 40-u członków. W głównej mierze są to wychowankowie orkiestry, ale też uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu. Wielu członków orkiestry postanawia kontynuować naukę na kierunkach muzycznych. W jej szeregach pierwsze kroki stawiali późniejsi zawodowi muzycy.