Sakrament chrztu świętego

„Jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.” [KKK 1213]

Na co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą sakramentu należy zgłosić się do biura parafialnego na spotkanie z księdzem proboszczem z następującymi dokumentami:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Świadectwo ślubu rodziców (kościelnego lub cywilnego, adres, zawód)
  • Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z ich parafii (imię i nazwisko, adres, wiek, zawód)
  • Zgoda własnego proboszcza na udzielenie chrztu w parafii Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej (jeśli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii)
  • Oświadczenie rodziców o wychowaniu dziecka w wierze katolickiej (jeśli nie mają ślubu kościelnego)

Sakrament Chrztu Świętego udzielamy w drugą i czwartą sobotę miesiąca o godz. 17.00 w czasie Mszy Świętej oraz w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.00 w czasie Mszy Świętej.

Brak wymaganych dokumentów na tydzień przed chrztem skutkuje wykreśleniem uroczystości z kalendarza.