Pogrzeb

„Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.” [KKK 1684]

  • Akt zgonu
  • U administratora cmentarza, którym jest ksiądz proboszcz parafii św. Małgorzaty w Gostyniu należy potwierdzić termin pogrzebu (dzień i godzinę)
  • Jeśli zmarły/a jest z innej parafii, należy przynieść od księdza proboszcza pisemną zgodę na pogrzeb chrześcijański
  • Należy podać adres, przyczynę śmierci oraz czy był/a zaopatrzony/a olejami świętymi