Historia

Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej od początku swojego istnienia miało charakter kościoła pielgrzymkowego. Sakramentów związanych z wpisem do ksiąg parafialnych (chrzest, bierzmowanie, małżeństwo) udzielano w bazylice świętogórskiej raczej rzadko, a stosowne adnotacje dokonywano w Farze gostyńskiej. Kiedy większa liczba wiernych pragnęła przyjmować Sakramenty Święte w sanktuarium Matki Bożej, ks. arcybiskup Antoni Baraniak z dniem 2 lutego 1974 r. ustanowił na Świętej Górze Ośrodek Duszpasterski z prawem prowadzenia własnych ksiąg.   

Na prośbę Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri ks. arcybiskup Juliusz Paetz – Metropolita Poznański z dniem 31 grudnia 2000 r. ustanowił Parafię rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej w Gostyniu. Uroczystość ogłoszenia parafii na Świętej Górze odbyła się w niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2001 r.

W czasie Mszy św. o godz. 17.00, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Balcerka nastąpiło oficjalne odczytanie dekretu erygującego parafię świętogórską i instalacja proboszcza – ks. Zbigniewa Starczewskiego COr oraz wikariusza – ks. Marka Dudka COr. We Mszy św. uczestniczyli wierni nowo utworzonej parafii oraz przedstawiciele lokalnych władz: Starosta Powiatu Gostyńskiego – Andrzej Pospieszyński i Wójt Gminy Piaski – Zenon Norman.

Parafia Świętogórska swoim terytorium obejmuje mieszkańców: Drzęczewa Pierwszego, Drzęczewa Drugiego, Osiedla Głogówko, oraz ul. Droga do Klasztoru i ul. Jana Pawła II do skrzyżowania na Grabonóg.

OŚRODEK DUSZPASTERSKI NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

02.02.1974 r.

Rektorzy ośrodka:

ks. Bernard Mariański COr 1974 – 1976

ks. Józef Jura COr 1976 – 1982

ks. Zbigniew Starczewski COr 1982 – 2000

Wikariusze ośrodka:

ks. Jan Rataj COr 1974 – 1975

ks. Zbigniew Starczewski COr 1975 – 1982

ks. Adam Anioł COr 1982 – 1986

ks. Leszek Woźnica COr 1986 – 1988

ks. Adam Adamski COr 1988 – 1990

ks. Sławomir Ratajczak COr 1990 – 1992

ks. Jarosław Pięta COr 1992 – 1997

ks. Marek Dudek COr 1997 – 2000

PARAFIA NMP ŚWIĘTOGÓRSKIEJ

31.12.2000 r.

Proboszczowie parafii:

ks. Zbigniew Starczewski COr 2000 – 2009

ks. Dariusz Dąbrowski COr 2009 – 2021

ks. Michał Kulig COr 2021

Wikariusze parafii:

ks. Marek Dudek COr 2000 – 2001

ks. Jacek Niesyto COr 2001 – 2009