Modlitwy filipińskie

Modlitwy w różnych potrzebach

O czystość

Św. Filipie, pełen chwały, mój Patronie, który przez całe życie przechowałeś nieskalaną lilię czystości, tak troskliwie, że majestat owej promiennej cnoty jaśniał w twoich oczach, w twoich rękach, błogą wonią tchnął z twego oddechu, wyjednaj mi u Ducha Świętego ten dar, aby ani słowa, ani przykłady grzeszników nie wywarły ujemnego wpływu na moją duszę. A ponieważ tego groźnego nieprzyjaciela ujarzmia się przez gorliwość, przez unikanie okazji do grzechu, przez modlitwę, przez gorliwość w pracy i przez częste przyjmowanie Sakramentów świętych, wyjednaj mi łaskę wytrwania w owych praktykach pobożnych. Amen.

O radość

Św. Filipie, pełen chwały Orędowniku mój, – który zawsze według wskazań i przykładu św. Pawła Apostoła radowałeś się, wyjednaj mi łaskę doskonałego poddania się woli Bożej, obojętność wobec spraw tego świata i spoglądanie ku niebu, abym nigdy nie wątpił w Opatrzność Bożą, nigdy nie rozpaczał, nigdy nie był smutny, ani niecierpliwy, aby oblicze moje zawsze było radosne, a moje słowa życzliwe i uprzejme. Chociaż bowiem losy życia układają się różnie, przystoi nam, którzy mamy największe ze wszystkich dóbr, łaskę Bożą i obietnicę wiekuistego szczęścia, aby promieniować radością. Amen.

O cierpliwość

Św. Filipie, Orędowniku mój, który znosiłeś prześladowania i oszczerstwa, ból i chorobę z tak cudowną cierpliwością, wyjednaj mi łaskę prawdziwego męstwa we wszystkich ciężkich chwilach ziemskiego życia. Niestety! Jakże bardzo brak mi tej cierpliwości! Cofam się przed każdą drobną niewygodą, przed najlżejszą nawet udręką. Unoszę się gniewem wobec błahego sprzeciwu, niecierpliwie się i narzekam na każde najmniejsze cierpienie. Wyjednaj mi łaskę, abym z prawdziwie dobrą wolą z głębi serca pochodzącą przyjmował wszystkie krzyże. Pragnę ulegle i spokojnie naśladować ciebie, tak, jak Ty naśladowałeś mojego Pana i Zbawcę, który wole Ojca uczynił swoim pokarmem i był jej posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Amen.

Koronka św. Filipa Neri (odmawiana na zwykłym Różańcu)

Po znaku Krzyża na początku:

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu (Wierzę w Ciebie Boże żywy…)


Na dużych paciorkach:

1. P: Jak Ty wiesz i chcesz *
W: Tak czyń ze mną, Panie.


W: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.


2. P: Daj mi tę łaskę, mój Jezu, *
W: Abym przyszedł do Ciebie nie bojaźnią przymuszony, lecz pociągnięty miłością.


3. P: Co mogę czynić dla Ciebie, Panie? *
W: Kochać Cię i czynić co się Tobie podoba.


4. P: Nie chcę niczego więcej, Panie, *
W: Jak tylko pełnić świętą wolę Twoją.

5. P: Usuń Panie wszystkie przeszkody, *
W: Jeśli chcesz, abym przyszedł do Ciebie.


Na małych paciorkach:

P: Panno Maryjo, Matko Boża, *
W: Proś Jezusa za nami. x 10

Zakończenie:

W: Błogosławiona Pani, * uczyń nam tę łaskę, abyśmy o Tobie zawsze pamiętali, *
Dziewico i Matko, * Matko i Dziewico. * Amen.

Modlitwa do św. Filipa Neri

Święty Filipie, Ojcze i przewodniku nasz, który umiałeś po ojcowsku kierować  swymi synami, bądź nam prawdziwym ojcem.

Strzeż nas zawsze i prowadź, gdyż twojej się opiece powierzamy. Upominaj nas, byśmy się poprawiali i z Bogiem nas pojednaj.

Po wygnaniu ziemskim przeprowadź nas szczęśliwie do umiłowanego Pana i Najdroższego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Zbawcy naszego,

którego chwała, cześć i uwielbienie, niewymowna radość i szczęście wiekuiste,

wraz z Najświętszą Dziewicą Maryją i całym dworem niebian trwa bez końca, na wszystkie wieki wieków. Amen.

P. Spełnij Ojcze, coś przyrzekł.
W. Wspierając nas swymi prośbami.


P. Spojrzyj i nawiedź winnicę swoją.
W. Którą zasadziła prawica Twoja.


P. Niech nas Duch Święty owym zapali Ogniem.
W. Jakim przedziwnie przeniknął serce św. Filipa


P. Pamiętaj o Kongregacji swojej.
W. Którąś posiadł od początku.


P. Spraw Panie, byśmy to, czego pragniemy.
W. Otrzymali za wstawiennictwem św. Filipa.

Módlmy się:

Racz wzbudzić Panie w Kongregacji swojej Ducha, któremu służył św. Filip,

abyśmy Nim napełnieni ukochali to, co on miłował, i wypełniali czego nas nauczał.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do św. Filipa Neri

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże,                 zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże

Święta Trójco Jedyny Boże

Święta Maryjo,                          módl się nad nami

Święta Boża Rodzicielko

Święta Panno nad Pannami,

Święty Filipie,

Przybytku Ducha Świętego,

Apostole Rzymu,

Doradco papieży,

Głosie proroczy,

Mężu żarliwości czasów apostolskich,

Święty godzien miłości,

Ukryty bohaterze,

Ojcze pełen łagodności,

Kwiecie czystości,

Męczenniku miłości,

Serce płomienne,

Przenikający tajniki serc,

Perło wśród kapłanów,

Zwierciadło życia Bożego,

Wzorze pokory,

Przykładzie prostoty,

Blasku świętej radości,

Ideale dziecięctwa,

Wzorze sędziwego wieku,

Kierowniku dusz,

Ratunku rozbitków duchowych,

Przewodniku młodzieży,

Przez Aniołów nawiedzany,

Któryś młodość w czystości przeżył,

Któryś za głosem Bożym do Rzymu podążył,

Któryś lat wiele w ukryciu katakumb przebywał,

Któryś w swym sercu Ducha Świętego gościł,

Któryś cudownych zachwytów Bożych doznawał

Któryś maluczkim miłościwie usługiwał,

Któryś pielgrzymom nogi obmywał,

Któryś męczeństwa najgoręcej pragnął,

Któryś słowa Bożego codziennie nauczał,

Któryś wiele serc do Boga nawrócił,

Któryś z Maryją najmilsze rozmowy prowadził,

Któryś zmarłego wskrzesił,

Któryś Kongregację po całym świecie rozszerzył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Ojcze Filipie

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Boże, któryś św. Filipa, wyznawcę Swego obdarzył chwała swoich wybranych, spraw łaskawie, abyśmy, którego opieka się cieszyli, w ślady Jego cnót wstępowali. Niech Duch Święty owym nas rozpali ogniem, jakim cudownie przeniknął serce św. Filipa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen