Myśli św. Filipa

Natchnień, które Bóg nam zsyła, albo łask, które nam daje, nie powinniśmy nikomu ujawniać. „Secretum meum mihi! Secretum meum mihi!”

św. Filip Neri

„Aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa chełpliwości, powinniśmy jakieś nasze szczególne nabożeństwa odprawiać w swoim pokoju i nigdy nie powinniśmy szukać na otwartym miejscu duchowych słodyczy i odczuwalnych pociech.„

św. Filip Neri