Myśli św. Filipa

Bóg tę duszę czyni swoją, która jest Mu całkowicie oddana.

św. Filip Neri

„Osoby żyjące w świecie mogą uświęcić się we własnych domach; ani bowiem życie na dworze, ani przy warsztacie, czy też przy innej pracy, nie jest przeszkodą, aby służyć Bogu.„

św. Filip Neri