Myśli św. Filipa

Nic nam nie daje w naszych poczynaniach większej pewności czy też rwie mocniej sidła, które szatan na nas zastawia niż to, gdy nawet w dobrych naszych postępowaniach idziemy chętniej za cudzym zdaniem niż za własnym.

św. Filip Neri

„Zanim wybierze się swojego spowiednika, należy dobrze się zastanowić; gdy się go bowiem raz wybierze, można go zmienić tylko dla nie cierpiących zwłoki powodów; należy darzyć swojego kierownika duchowego najwyższym zaufaniem.„

św. Filip Neri