Pielgrzymka międzyzakonna na Świętą Górę 2022

10 września odbyła się tradycyjna Międzyzakonna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych do świętogórskiego sanktuarium.

To jedno z kilku miejsc wybranych na mapie Polski, gdzie corocznie spotykają się przedstawiciele życia konsekrowanego z kilku diecezji z północno-zachodniej Polski, by modlić się razem, ale i wymieniać codziennymi doświadczeniami posługi według swoich charyzmatów zakonnych.

Poniżej fotorelacja: