50-lecie kapłaństwa ks. Leona Praczyka COr

W dniu 6 czerwca 2021 o godz. 12.00 przeżywaliśmy uroczysty Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Leona Praczyka COr, seniora Kongregacji Świętogórskiej.
Przybyło wielu gości, w tym Księża Filipini z całej Polski. Kazanie wygłosił ks. Dawid Majda COr.