Dziękujemy za tytki świąteczne!

Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się w pomoc ludziom najuboższym.

Tytek było ponad 300, z czego prawie 200 zostało przekazanych do jadłodajni Sióstr Elżbietanek w Poznaniu.

Pozostałe rozprowadziliśmy potrzebującym w naszym rejonie.