Świętogórska Orkiestra Dęta w Wilnie

W dniach 14-17 września nasza Świętogórska Orkiestra Dęta przebywała w Wilnie, by pielgrzymować i koncertować. Na trasie podróży znalazły się m.in. ważne dla historii i kultury Polski miejsca, począwszy od historycznego centrum stolicy Litwy po cmentarza na Rossie. Podczas wyjazdu nie mogło zabraknąć koncertów. Muzycy uświetnili uroczystą Mszę św.  w Kaplicy Ostrobramskiej, zagrali także na cmentarzu na Rossie. Orkiestra wystąpiła także w centrum Kultury Polskiej i hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, gdzie przekazano (zebrane podczas kwesty na Świętej Górze) ofiary. Podróż zrealizowana była przy wsparciu KPRM i stała się ważnym doświadczeniem dla Orkiestry, jednocześnie jej celem było promowanie kultury i muzyki polskiej poza granicami Ojczyzny.